Tour sapa hà khẩu
Tour sapa hà khẩu
Price
: 1.800.000 VND
Time
: 3 đêm 2 ngày
Date of departure
: hang ngày
Departure from
: Hà Nội
Places to visit
: sapa hà khẩu
Tour mù cang chải mùa lúa chính
Tour mù cang chải mùa lúa chính
Price
: 2.250.000 VND
Time
: 3 ngày 2 đêm
Date of departure
: hang ngày
Departure from
: Hà Nội
Places to visit
: Mù Cang Chải
Tour mù cang chải mùa lúa chín
Tour mù cang chải mùa lúa chín
Price
: 170.000 VND
Time
: 2 ngày
Date of departure
: hang ngày
Departure from
: Hà Nội
Places to visit
: Mù Cang Chải
Tour mai châu 2 ngày 1 đêm
Tour mai châu 2 ngày 1 đêm
Price
: 1.400.000 VND
Time
: 2 ngày
Date of departure
: hang ngày
Departure from
: hànoi
Places to visit
: mai châu
Tour ha long yên tử
Tour ha long yên tử
Price
: 2.450.000 VND
Time
: 2 ngày 1 đêm
Date of departure
: hàng ngày
Departure from
: hanoi
Places to visit
: ha long yên tử
Tour hạ long 1 ngày
Tour hạ long 1 ngày
Price
: 700.000 VND
Time
: 1 ngày
Date of departure
: hàng ngày
Departure from
: hanoi
Places to visit
: hạ long
 

DOWNTOWN HOTEL HANOI
Địa chỉ : số 1-3 Hàng Phèn Str - Hoàn  Kiếm  - Hà Nội
Tel: 024.39998345
Hotline:0834574477
Email:
bookingdowntownhotel@gmail.com
website: khachsantrungtamhanoi.com

Total Click: 307281

Online now: 10