251- Tour 1 ngày gần Hà Nội
Tour chùa Tam Chúc Hà Nam
Tour chùa Tam Chúc Hà Nam
Price
: 730.000 VND
Time
: 1 ngày
Date of departure
: hàng ngày
Departure from
: hanoi
Places to visit
: chùa Tam Chúc
Tour yên tử chùa ba vàng 1 ngày
Tour yên tử chùa ba vàng 1 ngày
Price
: 650.000 VND
Time
: 1 ngày
Date of departure
: hàng ngày
Departure from
: hanoi
Places to visit
: Yên tử
Tour yên tử 1 ngày
Tour yên tử 1 ngày
Price
: 650.000 VND
Time
: 1 ngày
Date of departure
: hàng ngày
Departure from
: hanoi
Places to visit
: Yên tử
Tour chùa hương 1 ngày
Tour chùa hương 1 ngày
Price
: 550.000 VND
Time
: 1 ngày
Date of departure
: hàng ngày
Departure from
: hanoi
Places to visit
: chùa hương
Tour du lịch hà nội  city 1 ngày
Tour du lịch hà nội city 1 ngày
Price
: 590.000 VND
Time
: 1 ngày
Date of departure
: hàng ngày
Departure from
: hanoi
Places to visit
: hanoi
 

DOWNTOWN HOTEL HANOI
Địa chỉ : số 1-3 Hàng Phèn Str - Hoàn  Kiếm  - Hà Nội
Tel: 024.39998345
Hotline:0834574477
Email:
bookingdowntownhotel@gmail.com
website: khachsantrungtamhanoi.com

Total Click: 307298

Online now: 1