253- Tour đông tây bắc
Tour mù cang chải mùa lúa chính
Tour mù cang chải mùa lúa chính
Price
: 2.250.000 VND
Time
: 3 ngày 2 đêm
Date of departure
: hang ngày
Departure from
: Hà Nội
Places to visit
: Mù Cang Chải
Tour mù cang chải mùa lúa chín
Tour mù cang chải mùa lúa chín
Price
: 170.000 VND
Time
: 2 ngày
Date of departure
: hang ngày
Departure from
: Hà Nội
Places to visit
: Mù Cang Chải
Tour mai châu 2 ngày 1 đêm
Tour mai châu 2 ngày 1 đêm
Price
: 1.400.000 VND
Time
: 2 ngày
Date of departure
: hang ngày
Departure from
: hànoi
Places to visit
: mai châu
Tour mai châu 1 ngày
Tour mai châu 1 ngày
Price
: 650.000 VND
Time
: 1 ngày
Date of departure
: hàng ngày
Departure from
: hanoi
Places to visit
: mai châu
Tour mai châu mộc châu 2 ngày
Tour mai châu mộc châu 2 ngày
Price
: 1.150.000 VND
Time
: 2 ngày 1 đêm
Date of departure
: thứ 7
Departure from
: hanoi
Places to visit
: mai châu mộc châu
Tour hồ ba bể thác bản giốc
Tour hồ ba bể thác bản giốc
Price
: 2.380.000 VND
Time
: 3 ngày
Date of departure
: thứ 6
Departure from
: hanoi
Places to visit
: ba bể bản giốc
Trang 1/2
 

DOWNTOWN HOTEL HANOI
Địa chỉ : số 1-3 Hàng Phèn Str - Hoàn  Kiếm  - Hà Nội
Tel: 024.39998345
Hotline:0834574477
Email:
bookingdowntownhotel@gmail.com
website: khachsantrungtamhanoi.com

Total Click: 307263

Online now: 6