254- Tour hạ long hàng ngày
Tour ha long yên tử
Tour ha long yên tử
Price
: 2.450.000 VND
Time
: 2 ngày 1 đêm
Date of departure
: hàng ngày
Departure from
: hanoi
Places to visit
: ha long yên tử
Tour hạ long 1 ngày
Tour hạ long 1 ngày
Price
: 700.000 VND
Time
: 1 ngày
Date of departure
: hàng ngày
Departure from
: hanoi
Places to visit
: hạ long
 

DOWNTOWN HOTEL HANOI
Địa chỉ : số 1-3 Hàng Phèn Str - Hoàn  Kiếm  - Hà Nội
Tel: 024.39998345
Hotline:0834574477
Email:
bookingdowntownhotel@gmail.com
website: khachsantrungtamhanoi.com

Total Click: 307259

Online now: 2